Vad vi har gjort!

Länsstyrelsen Kalmar Län

Vi hjälpte till att skicka ut information om en informationsguide gällande utflykter som kan göras i Kalmar Län. Detta för att ge invånarna information om utflykter i sin närhet i stället för att åka jättelångt för en upplevelse.

Mörbylånga kommun

I denna kampanj så skickades vykort ut till invånarna för att informera om en utbildning för äldre inom digitala verktyg och hjälpmedel. Det är viktigt att alla hänger med i den digitala utvecklingen och vi hjälpte till att sprida information till invånarna i Mörbylånga kommun.

Wilson Creative

Wilson ville skicka ut till sina kunder på ett personligt sätt där de ville hälsa trevlig sommar och bjuda in till kontoret efter sommaren. Detta för att på ett personligt sätt kommunicera med kunder och få rull på framtida projekt.

Kifab Kontorskollektivet

Kifab ville skicka ut information om deras kontorskollektiv. Detta för att skapa ett ”space” där företagare kan mötas och utbyta kunskap mellan varandra.